Verzekering


Als huurder hoeft u de woning zélf niet te verzekeren, dit is des eigenaars. Woonzorg Nederland heeft hiervoor een opstalverzekering afgesloten.

Maar uw eigen spullen, zoals meubels, tv, en kleding moeten natuurlijk wel verzekerd zijn. Daarvoor dient u zélf een inboedelverzekering af te sluiten.

Heeft u uw huurwoning aangepast door bijvoorbeeld een nieuwe keuken, badkamer of tegelvloer te plaatsen? Dan is het verstandig dit bij te verzekeren bij uw eigen inboedelverzekering.

De waarde van deze aanpassingen, ook wel huurdersbelang genoemd, kunt u bijverzekeren op de inboedelverzekering.

Schade
Is er schade aan het gebouw (opstal)? Of aan spullen die horen bij de woning en eigendom zijn van Woonzorg Nederland (inventaris)?

Dan herstelt Woonzorg Nederland deze schade. Neem hiervoor contact op met uw bewonersconsulent. U moet de kosten voor schade die u zelf heeft veroorzaakt ook zelf betalen.

Is er schade aan uw eigen spullen (inboedel)? Bijvoorbeeld aan de vloerbedekking, aan meubels of aan de inrichting?

Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het herstel van deze schade. Mogelijk krijgt u de schade vergoed via uw inboedelverzekering.

Is er schade aan behang-, verf- of witwerk? Of aan verbeteringen die u zelf in de woning heeft aangebracht, bijvoorbeeld de keuken?

Dan bent u zelf verantwoordelijk voor herstel van deze schade. Mogelijk krijgt u de schade vergoed via uw inboedel verzekering.

Woonzorg Nederland is aansprakelijk voor de gevolgschade op het moment dat er een gebrek is ontstaan als gevolg van verwijtbaar handelen van Woonzorg Nederland. Of als bij het aangaan van de huurovereenkomst Woonzorg Nederland het gebrek had gekend dan wel op de hoogte had moeten zijn van de aanwezigheid van het gebrek.
***

Terug naar de index

Terug