Radiator    Gedoe met de radiators in
   de gangen en het trappenhuis
.

Ooit woonde er alleen nette mensen in
Thomas Wildey.

Helaas ...

Zo werden er regelmatig radiatorthermostaten in de gangen kapot gedraaid.
De thermostaat in het trappenhuis tussen de eerste en tweede verdieping reeds 4 keren!
Per keer kost dat zo'n € 100.
Deze bedragen worden doorberekend in de servicekosten die elke huurder moet opbrengen.
***
Om kosten en gedoe te besparen werd besloten (2017) de thermostaten te fixeren op 16°
Vreemd genoeg werden sindsdien de thermostaten niet meer vernield.

Echter...
Eind 2019!!!

Na klachten van kouwelijke bewoners werden de thermostaten in de gangen en trappenhuis weer los gezet en  bevolen!  om deze op stand

 3 !
te laten staan!Dit betekend in de praktijk dat al deze radiatoren (+/-12 stuks) in het stookseizoen

dag en nacht voluit staan!
 

De kosten worden op een of andere manier verrekend met uw verwarmingskosten.
Uit uw jaarlijkse afrekening is dit bedrag echter niet makkelijk op te maken.
Voor meer informatie kunt u bellen met Gerrie Matualutupauw (Bewonersconsulent)
tussen 8.30 en 13.00 uur via  088-91 03 22

of emailen naar thomaswildey@woonzorg.nl
***

Kunnen we schatten hoeveel dat gaat kosten per woning?

Woonzorg gaat er vanuit dat er per woning voor €600 / jaar wordt verstookt.

Echter,  mensen die de radiator in hun woning doorgaans voluit zetten betalen al gauw €300 méér / jaar.
Uitgaande van de 12  hierboven genoemde radiatoren, kost dat 12x(€600+€300)=€10800.

Hiervan uitgaande wordt er dus per woning €10800:120= €90 per jaar   extra in rekening gebracht.
***
Echter...
+/-sept. 2020!!!

Nou moe !!??


verbaasde honden

Wat schetst onze verbazing.....
Op een dag bleken de radiatoren in de gangen gefixeert te staan op stand 2  !!!! (Stand 3 werd vorig jaar verordonneerd vanuit WOONZORG.)

Sommige radiatoren voelen lauwtjes aan en anderen stonden nog uit (dit vanwege de kleine onderlinge verschillen) in afwachting van koudere dagen.

Er waart dus nog gezond verstand rond in T.W!
Hoera!!!

Dit jaar echter zult u nog extra moeten betalen voor de overbodige stookkosten die begin dit jaar zijn gemaakt.


Zo'n 10 jaren geleden bestond er een bewonerscommissie
met een aantal vrijwilligers die 's avonds alle radiatoren
langs liepen om deze op een beschaafde nachtstand te zetten.

Helaas waren er dan oudjes die dan 's ochtends de thermostaten weer op stand 5 draaiden.

***
Terug naar de index
  Terug