Brievenbus      NIEUWSBRIEF JUNI 2016.


Hallo bewoners van het Thomas Wildey complex.

Hierbij de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen.

Op 13 juni a.s. zal een start worden gemaakt met de renovatie van de recreatiezaal.Dit zal minimaal een maand gaan duren. Nieuwe vloer, nieuwe meubels, gordijnen, plafond en verlichting. Oppimpen van de bar en zaal wordt geverfd.

Gedurende deze periode zullen alle activiteiten stil liggen.

De zaal moet leeg en voor de liefhebbers: de gordijnen mogen verdeeld worden. Dus als iemand wat van de gordijnen kan gebruiken, graag aanmelden bij de bewonerscommissie.

Uiteraard zijn wij zeer blij met deze ontwikkeling en de mogelijkheid.

Naar aanleiding van de inbraak in de wasserette, delen wij het volgende mee: Er gaat een slot komen op de deur van deze wasserette, die geopend kan worden met uw huissleutel, net als in de bieb.

In de hobbyruimte op de 4e etage/woonlaag staan kasten. Hiervan is niet duidelijk van wie deze zijn. Het gebeurd dat een bewoner vertrekt, zonder de kast vrij te geven. Graag een huisnummer of naam op de deur die u in gebruik heeft. Dit zorgt ervoor dat wij kasten kunnen ruimen danwel verplaatsen.

Vriendelijk verzoek en advies: Soms hangen de zonneschermen uit tijdens hevige regenbuien en of windstoten. Graag deze omhoog halen opdat het de schermen beschermd en er geen risico wordt genomen tot schade.

***

Hierbij een brief van Piet Wanink.
Een schrijven van Piet nr. 136
Hopelijk kan ik op deze manier gepraat uit de wereld helpen.

Het klopt: ik doe meerdere klussen in ons complex, zoals lampen vervangen en/of repareren en bijvoorbeeld mengkranen vervangen.

Ik doe dit uit vrije wil, daar ik niet de gehele dag stil kan zitten en daarom blij ben dat ik iets kan doen.

Ik heb hier zelf om gevraagd bij Gerrie. Voor de bewoners scheelt dit geld, omdat dit anders bij de servicekosten wordt opgeteld.

Tevens wil ik mededelen dat bij velen van ons de rookmelders niet meer werken. Deze zijn
verouderd en zouden vervangen moeten worden, Voor uw veiligheid en dat van uw medebewoners.

De kosten zijn voor uzelf, maar ik ben bereid u te helpen om te vervangen.

Vriendelijke groet,

Piet Wanink


PS: Website adres van ons complex: www.thomaswildey.nl
Altijd handig.

Terug naar de INDEX