Brievenbus   NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2016.

Hallo bewoners van het Thomas Wildey huis.

Mededeling voor de liefhebbers van het biljarten:

Al zolang er biljarts staan, wordt er een bijdrage gevraagd op de dinsdag en donderdag. Dit is €10,00 per jaar voor een dag in de week en €20,00 voor twee dagen in de week. Dit om bij schade van het biljartlaken deze te kunnen vervangen.

Op de vrijdagavond geldt een andere regel: hier wordt van de baropbrengst een deel afgedragen.

Voorheen beheerde woonzorg dit, maar heeft dit alles aan ons overgedragen. Ook Gerrie is op de hoogte van deze contributie voor het laken. Een ieder die dus gebruik maakt van onze biljarts is dit verplicht.

Op dinsdagochtend zit de prikpost in onze bibliotheek. Van 10.00u tot 11.30u. Vriendelijk verzoek aan de bewoners, tijdens deze prikpost geen boeken uit te zoeken ivm privacy van de zuster en haar bezoekers.

Gebleken is, dat het hek aan het Lookersdijkje met regelmaat open staat. Dit hek behoort op slot te gaan bij zowel vertrek als thuiskomst.

Dit geldt ook voor de nooduitgang. Ook hier staat regelmatig de deur open. Dit mag op last van brandweer en onze veiligheid niet gebeuren. Dit is een nooduitgang en mag dan ook alleen gebruikt worden indien nodig!

Tevens willen wij een ieder er op attent maken, dat er een rookverbod geldt voor de openbare ruimtes, de gang en in de liften.

Regelmatig blijkt dat er toch gerookt wordt wat dus niet de bedoeling is.

Verder zoeken wij nog vrijwilligers, die het leuk vinden straks mee te helpen de zaal in kerstsfeer te brengen evenals de hal. Kerstbakjes maken voor op de tafels enz. Heeft u interesse, doe een briefje met naam en app.nr in het groene bakje naast de lift.

Bij voorbaat onze dank.

De verbouwing van de bar in de zaal laat nog even op zich wachten.Gedurende deze periode is het nog behelpen met o.a. de inkoop voor de bar en het gebruik van glaswerk. Zodra alles achter de rug is, draait het weer naar behoren.

Op de dinsdag en donderdag blijkt dat het komen eten een groot succes is geworden. Men geniet van het eten de gezelligheid aan tafel. Men ervaart het als een huiskamer gebeuren. Dit doet ons recreatieteam veel goed!


TIPS VAN HET OUDERENFONDS

1 DOE NOOIT DE DEUR OPEN ZONDER TE WETEN WIE ERVOOR STAAT. GEBRUIK DEURSPION OF INTERCOM.

2 LAAT NIEMAND BINNEN DIE BV OM EEN GLAASJE WATER VRAAGT. SLUIT DE DEUR EN HAAL HET ZELF. DIT GELDT OOK VOOR DE VRAAG EEN ALARMNUMMER TE BELLEN.

3 PERSONEN IN UNIFORM VAN EEN BEDRIJF EN VRAAG DAAROM OM LEGITIMATIE.

4 ALS U ALLEEN BENT EN IEMAND VRAAGT U OF U EEN INTERVIEW WIL DOEN, VRAAG DE PERSOON TERUG TE KOMEN ALS U NIET ALLEEN THUIS BENT.

5 OOK BEZORGERS VAN EEN PAKKETJE NIET BINNENLATEN IN UW WONING.

MEDE NAMENS DE BEWONERSCOMMISSIE, DANK VOOR UW AANDACHT.


Terug naar de INDEX

hand2